Μια αμφιλεγόμενη θεραπεία γονιμότητας παίρνει την πρώτη μεγάλη δοκιμή της

Μεταφορά Μητρικής Ατράκτου

Οι τεχνικές μιτοχονδριακής αντικατάστασης (MRT) γενικά έχουν σχεδιαστεί για να προλαμβάνουν τη μετάδοση των μιτοχονδριακών νόσων DNA (mtDNA) από τη μητέρα στο παιδί.
Η Institute of Life έχει αδειοδοτηθεί από την Εθνική Αρχή Ιατρικής Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής για την εφαρμογή της τεχνολογίας ST σε ανθρώπινα ωάρια, εκτελώντας μια σειρά κλινικών δοκιμών σε ωάρια δοτριών για να διερευνηθεί και να πιστοποιηθεί η ασφάλεια της εν λόγω τεχνικής.

Τεχνικές αντικατάστασης μιτοχονδρίων – Μεταφορά μητρικής ατράκτου

Οι τεχνικές μιτοχονδριακής αντικατάστασης (MRT) γενικά έχουν σχεδιαστεί για να
προλαμβάνουν την μετάδοση των μιτοχονδριακών νόσων DNA (mtDNA) από τη μητέρα στο παιδί. Τα συνήθη συμπτώματα περιλαμβάνουν αναπτυξιακές καθυστερήσεις, επιληπτικές κρίσεις, αδυναμία και κόπωση, μυϊκή αδυναμία, απώλεια όρασης και καρδιακά προβλήματα, οδηγώντας σε νοσηρότητα και σε ορισμένες περιπτώσεις πρόωρο θάνατο.

Η τεχνική μεταφοράς της μητρικής ατράκτου (ST) βασίζεται στη μεταφορά του πυρηνικού γονιδιώματος από το ωάριο μιας πάσχουσας γυναίκας σε ένα ωάριο από μια υγιή δότρια ωαρίων που έχει αφαιρέσει το δικό της πυρηνικό γονιδίωμα. Μετά από χρόνια έρευνας, διάφορες ομάδες συμφώνησαν ότι η χρήση του ST στα ανθρώπινα ωάρια μπορεί να αποτελέσει την πλέον καινοτόμο τεχνολογία για την πρόληψη της μετάδοσης μιτοχονδριακών ασθενειών από τις πάσχουσες γυναίκες στα παιδιά τους ή για τη θεραπεία της υπογονιμότητας που προκαλείται από κυτταροπλασματικές δυσλειτουργίες στα ωάρια.

Για να δημιουργηθούν κλινικά μοντέλα αυτής της νέας θεραπευτικής προσέγγισης, έχουν δημοσιευθεί διάφορες ερευνητικές μελέτες που αποδεικνύουν ότι η μητρική άτρακτος μπορεί πραγματικά να αντικατασταθεί με επιτυχία τόσο σε ωάρια ζώων όσο και ανθρώπων. Στην πραγματικότητα, λόγω αυτής της τεχνικής έχουν ήδη γεννηθεί δύο υγιή μωρά. Επί του παρόντος, ενώ ο συνολικός αριθμός κρουσμάτων των ασθενών με ασθένειες mtDNA δεν είναι τόσο συνηθισμένος, μία
από τις κύριες αιτίες επαναλαμβανόμενης αποτυχίας της εξωσωματικής
γονιμοποίησης, π.χ. αποτυχία εμφύτευσης, στις τεχνικές υποβοηθούμενης
αναπαραγωγής (ΙVF) έχει αποδοθεί σε δυσλειτουργίες που επηρεάζουν το
κυτταρόπλασμα του ωοκυττάρου αντί των ελλείψεων του πυρηνικού DNA. Για αυτές
τις περιπτώσεις υπογονιμότητας που προκαλούνται από ωοπλασμικά ελαττώματα, η
μεταφορά του συμπλέγματος ατράκτου-χρωμοσωμάτων σε ωοκύτταρο δότριας θα
μπορούσε έτσι να αποτελέσει μια πολύτιμη στρατηγική για να ξεπεραστεί αυτό το πρόβλημα. Επιπλέον, αυτή η τεχνική ST θα επέτρεπε στις υπογόνιμες γυναίκες να έχουν τα δικά τους βιολογικά παιδιά, αποφεύγοντας την διαδικασία της δωρεάς ωαρίων , που θα οδηγούσε σε ένα μωρό μη γενετικά συγγενικό με τη μητέρα.
Επί του παρόντος η Institute of Life έχει λάβει άδεια από την Εθνική Αρχή
Ιατρικής Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής για την επικύρωση της τεχνολογίας ST σε
ανθρώπινα ωάρια, εκτελώντας μια σειρά κλινικών δοκιμών σε ωάρια δoτριών και
διερευνώντας τη σκοπιμότητά της στη θεραπεία προβλημάτων υπογονιμότητας που
σχετίζονται με τις κυτταροπλασματτικές δυσλειτουργίες των ωαρίων.

Πηγή : Institute of Life

Σχόλια αναγνωστών

Γράψτε το σχόλιο σας

Αφήστε το σχόλιο σας